Formulare

Formulare asistență socială

Cerere – Declaratie pe propria raspundere – pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

Cerere – Declaratie pe propria raspundere – pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi

Cerere acordare indemnizatie crestere copil, stimulent de insertie, indemnizatie lunara, sprijin lunar si alocatie de stat pentru copii

Cerere tichet social – Gradinita

Model – Adeverinta salariat cu veniturile pe ultimele 24 luni – Crestere si ingrijire copil

Model – Ancheta sociala


Formulare stare civilă
Acte necesare pentru eliberarea sau actualizarea livretului de familie

Documente necesare pentru înregistrarea nașterii copilului

Eliberarea adeverinței de înhumare sau incinerare când decesul unui cetățean român s-a produs în străinătate

Eliberarea adeverinței privind starea civilă în vederea încheierii căsătoriei în străninătate

Eliberarea certificatelor de stare civilă

Înregistrarea căsătoriei

Înregistrarea decesului

Înregistrarea nașterii

Înscrierea adopției, a anulării sau a desfacerii adopției

Înscrierea divorțului, anulării ori a încetării căsătoriei

Înscrierea mențiunii de încuviințare purtare nume

Înscrierea mențiunii de tăgadă a paternității

Înscrierea recunoașterii de paternitate

Înscrierea schimbării numelui de familie sau al prenumelui


Formulare Registrul Agricol
Declaratie Registrul Agricol 1

Declaratie Registrul Agricol 2

Model cerere pentru eliberare adeverintaFormulare taxe și impozite

Anexa nr. 1 – Model 2016 ITL Regim special – 001

Anexa nr. 2 – Model 2016 ITL – 002 impozit cladiri PJ

Anexa nr. 3 – Model 2016 ITL-003

Anexa nr. 4 – Model 2016 ITL – 004 DeclarTeren-PJ

Anexa nr. 5 – Model 2016 ITL – 005 Decl-auto -PF-PJ

Anexa nr. 6 – Model 2016 ITL – 006 Decl-auto-Peste12Tone -PF-PJ

Anexa nr. 7 – Model 2016 ITL – 007 Decl-barci -PF-PJ

Anexa nr. 8 – Model 2016 ITL – 008 Decizie Impunere PF

Anexa nr. 9 – Model 2016 ITL – 009 Decizie Impunere PJ

Anexa nr. 10 – Model 2016 ITL – 010 Cerere-Certif-PF

Anexa nr. 11 – Model 2016 ITL – 011 Certificat-PF

Anexa nr. 12 – Model 2016 ITL – 012 CerereCertificat-PJ

Anexa nr. 13 – Model 2016 ITL – 013 Certificat-PJ

Anexa nr. 14 – Model 2016 ITL – 014 DeclarDecizReclamaPubl

Anexa nr. 15 – Model 2016 ITL – 015 DeclarDecizAfisaj